Pliki do pobrania


Informacje: Halina Początek
Dydaktyka
Temat Dokument Procedura
Indywidualna organizacja studiow

ostatnia modyfikacja: 2023-04-05 12:39:29
Numer konta studia niestacjonarne

ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 16:05:31
Numer konta studia stacjonarne

ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 16:05:27
Odwolanie od rozstrzygniecia Prodziekana ds Studenckich

ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 16:05:18
Oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do odwolania

ostatnia modyfikacja: 2022-02-17 15:02:02
Potwierdzenie efektow uczenia sie

ostatnia modyfikacja: 2022-04-13 10:37:01
Powtarzanie przedmiotu oraz wpis z deficytem punktow ECTS

ostatnia modyfikacja: 2023-06-20 12:01:35
Przedluzenie terminu wniesienia oplaty za studia

ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 16:05:09
Przedłuzenie terminu złozenia pracy dyplomowej

ostatnia modyfikacja: 2022-02-18 11:52:13
Przeniesienie osiagniec

ostatnia modyfikacja: 2023-07-04 11:26:14
Reaktywacja na zasadach ogolnych

ostatnia modyfikacja: 2023-04-05 12:41:45
Reklamacja oceny

ostatnia modyfikacja: 2022-02-09 12:25:31
Reklamacja oceny odwolanie

ostatnia modyfikacja: 2022-02-09 12:25:34
Reklamacja semestralnego planu zajec

ostatnia modyfikacja: 2022-02-09 12:42:56
Rezygnacja ze studiow

ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 16:05:06
Rozlozenie na raty oplaty za RP PP

ostatnia modyfikacja: 2023-06-20 12:01:26
Rozlozenie na raty oplaty za studia niestacjonarne

ostatnia modyfikacja: 2023-06-20 12:01:18
Upowaznienie

ostatnia modyfikacja: 2022-04-07 11:56:42
Urlop dziekanski

ostatnia modyfikacja: 2022-02-09 12:40:57
Urlop dziekanski potwierdzenie powrotu

ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 16:04:56
Urlop i powtarzanie semestru

ostatnia modyfikacja: 2022-02-09 12:41:00
Usprawiedliwienie nieobecnosci na zaliczeniu egzaminie

ostatnia modyfikacja: 2022-02-09 12:44:19
Uznanie egzaminu kierunkowego

ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 16:04:53
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy - Decyzja Prodziekana ds Ksztalcenia

ostatnia modyfikacja: 2023-04-05 12:47:49
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy - Decyzja Prodziekana ds Studenckich

ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 16:05:21
Wniosek o uznanie artykulu jako pracy dyplomowej

ostatnia modyfikacja: 2024-01-29 16:12:08
Wniosek wydanie ELS

ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 16:04:50
Wydanie dodatkowego odpisu w jezyku obcym

ostatnia modyfikacja: 2022-02-18 11:07:00
Zaliczenie egzamin komisyjny

ostatnia modyfikacja: 2022-02-09 12:48:42
Zaswiadczenie udzial w pracach Kola Naukowego

ostatnia modyfikacja: 2022-02-18 12:43:03
Zgloszenie semestralnego planu zajec

ostatnia modyfikacja: 2022-04-11 13:10:49
Zmiana promotora

ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 16:04:47
Zmiana recenzenta

ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 16:04:43
Zmiana tematu pracy dyplomowej

ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 16:04:40
Zmiana uczelni wydzialu kierunku formy studiow RS 2023

ostatnia modyfikacja: 2024-02-20 12:12:29
Zwolnienie z oplaty semestralnej

ostatnia modyfikacja: 2023-06-20 11:54:53
Zwrot oplaty semestralnej

ostatnia modyfikacja: 2023-06-20 11:54:23