Pliki do pobrania


Informacje: Agnieszka Kuszlik
Dydaktyka
Temat Dokument Procedura Wzór
Dopuszczenie do zajec zmiana planu podanie

ostatnia modyfikacja: 2017-01-16 12:44:58
Indywidualny plan studiow podanie

ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 09:33:45
Odwolanie do Dziekana podanie

ostatnia modyfikacja: 2018-01-22 10:12:51
Odwolanie do Prorektora podanie

ostatnia modyfikacja: 2016-12-05 10:38:03
Oplata zwolnienie podanie

ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 09:57:42
Oplata zwrot podanie

ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 09:56:29
Potwierdzenie efektow uczenia sie podanie

ostatnia modyfikacja: 2015-12-14 14:51:34
Powtarzanie przedmiotu wpis z def podanie

ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 09:37:16
Przeniesienie osiagniec podanie

ostatnia modyfikacja: 2018-07-25 11:38:02
Reaktywacja na zasadach ogolnych podanie

ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 09:27:16
Reklamacja oceny odwolanie podanie

ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 09:45:53
Reklamacja oceny podanie

ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 09:44:43
Reklamacja semestralnego planu zajęc podanie

ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 10:05:32
Rezygnacja ze studiów podanie

ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 10:07:31
Rozlozenie na raty czesnego st niestacj podanie

ostatnia modyfikacja: 2017-10-04 14:43:02
Rozlozenie na raty odplatnosci st stacj podanie

ostatnia modyfikacja: 2017-10-04 14:50:15
Urlop dziekanski podanie

ostatnia modyfikacja: 2017-09-01 14:59:41
Urlop powtarzanie semestru podanie

ostatnia modyfikacja: 2016-09-05 13:45:11
Usprawiedliwienie nieobecnosci podanie

ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 09:42:17
Zaliczenie egzamin komisyjny podanie

ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 09:39:20
Zaliczenie modulu badan naukowych w kole podanie

ostatnia modyfikacja: 2016-11-18 16:01:33
Zgloszenie promotora tematu pracy podanie

ostatnia modyfikacja: 2018-12-11 15:03:11
Zgloszenie semestralnego planu zajec podanie

ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 10:02:39
Zmiana Uczelni Wydzialu kierunku podanie

ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 09:17:08
Ankieta osobowa_dla_osob_przyjetych_poza_procesem_rekrutacji_2015.pdf ostatnia modyfikacja: 2016-10-05 14:50:02
BHP_karta_szkolenia_studenta_przepisanie.pdf ostatnia modyfikacja: 2014-10-18 10:20:21
karta_odejscia_st_niestacjonarne.pdf ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 08:51:13
karta_odejscia_st_stacjonarne.pdf ostatnia modyfikacja: 2017-07-12 12:29:46
Numer_konta_studia_niestacj.pdf ostatnia modyfikacja: 2017-01-04 11:03:02
Numer_konta_studia_stacj.pdf ostatnia modyfikacja: 2017-01-04 11:03:02
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.pdf ostatnia modyfikacja: 2019-06-17 14:25:50
pełnomocnicy_studentow.pdf ostatnia modyfikacja: 2015-03-11 13:04:22
potwierdzenie EUS.zip ostatnia modyfikacja: 2018-07-02 13:20:59
szczegolowe_zasady_zgloszenia_sem_planu_zajec.pdf ostatnia modyfikacja: 2015-10-08 14:18:57
Upowaznienie_do_odbioru_dyplomu.pdf ostatnia modyfikacja: 2018-09-29 12:42:25
urlop_potwierdzenie_powrotu.pdf ostatnia modyfikacja: 2017-02-21 11:30:13
wniosek_o_wydanie_legitymacji_ELS.pdf ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 08:52:07
zalozenia_SPIn-UP.pdf ostatnia modyfikacja: 2015-05-06 12:14:41
Zasady_odbywania_studiow_wedlug_indywidualnego_programu_studiow_w_tym_planu_studiow.pdf ostatnia modyfikacja: 2018-04-17 09:49:13